Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Święty Augustyn pisze, że najwyższym dobrem jest Bóg, który jest dobrem niezmiennym, prawdziwym i wiecznym, bo nieśmiertelnym. Wszystkie inne dobra są od Niego, ale nie z Niego. On jest niezmienny, ale wszystko, co stworzył jest zmienne, ponieważ stworzył to z niczego.
Augustyn krytykuje manichejczyków, którzy przejmują się nieprawością ducha i śmiertelnością ciała.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA
Świat podzielony na dwie części Wschodnią i Zachodnia przyczynił się do stworzenia bariery kulturowej pomiędzy nimi. Podczas gdy kraje Ojców greckich opiewały swoje nauki wokół dawnej tradycji greckiej, kraina Ojców łacińskich postanowiła stworzyć własną, niepowtarzalną kulturę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pojęcie filozofii człowieka:
Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) to wyspecjalizowany dział metafizyki, nauka o człowieku jako szczególnej kategorii bytu. Filozoficzne traktowane teorie społeczeństwa, kultury ,dziejów, prawa czy religii stanowią dział metafizyki człowieka. W metafizyce człowieka i jego działania zakotwiczone są etyka jako teoria postępowania moralnego i estetyka jako teoria twórczości artystycznej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Próbując oddać właściwy sens i znaczenie terminu niewinności należy rozważyć, to jako pewną formę bliskości człowieka do Boga, jako pewnego rodzaju oddzielenia od zła a nawet przeciwstawienie mu się. Ściślej pojmując jest pewnego rodzaju brakiem w tym co złe, niemożność przynależenia tej wartości do zła, jest udziałem człowieka w Bogu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Próbując pisać pracę na temat „piękna” sama się zapuściłam w strasznie zagmatwane sprawy, dlatego tez postanowiłam zgodnie ze swoim sumieniem, po prostu nakreślić parę słów, określających, lub próbujących określić, kilka z moich przemyśleń w tym temacie. Starałam się znaleźć jedno zdanie jedną myśl, jakąś jedna tezę określającą to „zjawisko”, po rozpoczęciu kolejnej pracy, oraz stwierdzając, że wciąż napływa więcej i więcej wątpliwości i pytań musiałam się poddać- piękno nie jest pojęciem, piękno nie jest zjawiskiem, piękna nie da się określić.