Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Struktura
- Metody badawcze - nadrzędne, wyznaczające główny sposób postępowania
- Techniki badawcze - czynności warunkowane doborem odpowiedniej metody
- Narzędzia badawcze - przedmioty służące realizacji wybranej techniki
Metody badawcze
Są najogólniejszymi sposobami postępowania w badaniu określonych zjawisk, zawierającymi w sobie szereg czynności o różnym charakterze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PEDAGOGIKA KULTURY


Nie jest nurtem jednolitym. Powstała w Niemczech w środowisku humanistów na początku XX w. pod wpływem recepcji filozoficznych Wilhelma Diltheya. On pierwszy stwierdził, że człowieka zrozumieć można nie przez psychologiczne eksperymenty, lecz przez historię i kulturę, która zaspokaja potrzeby duchowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trzy aspekty rozumienia kultury: 1)jakim czł jest i jakim powinien byc
2)zastany przez czł świat materialny 3)wzory duchowe i materialne ludzkiej działalności
Czł twórczo wkracza w przyrodę, we własne życie wewnętrz, społeczne, w życie zwierząt w całą żywą i martwą naturę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Już od niepamiętnych czasów młodzież szkolna sprawiała trudności wychowawcze nauczycielom i rodzicom - już wtedy podejmowano odpowiednie kroki w tej sprawie.
Tłumaczono młodzieży, że jej zachowanie nie jest na miejscu i powinna się zastanowić nad tym co czyniła.
Młodzi ludzie dostrzegali swoje błędy i wszystko szło w niepamięć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wybrane zagadnienia z filozofii

Działy filozofii:
1. Ontologia lub metafizyka (zamiennie)
a) Ontologia- pochodzi od nazwy „byt” (wszystko, co istnieje), pytania ontologii: -Co jest podstawową rzeczą, składnikiem świata? Odp. Istniej podstawowy byt?
-Co jest pierwsze fundamentalne? (Byt podstawowy)- ogień, woda, powietrze + schemat bytów ( np.