Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika pracy jest dyscypliną naukowa, która zajmuje się wpływem pracy i rozmaitych jej rodzajów na kształtowanie się osobowości w procesie wychowania, a więc pedagogicznymi aspektami relacji; człowiek ? wychowanie ? praca. O jej przedmiocie stanowią wszystkie te układy i związki przedmiotowo - treściowe, przez które przewija się idea przygotowania człowieka do pracy zawodowej, ale również idea pomyślnego i zadowalającego udziału człowieka w tej pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antypedagogika-2 godz.
1. Czołowi przedstawiciele.
2. Podstawowe założenia antypedagogiki.
3. Dokonaj krytycznej oceny antypedagogiki.
Literatura:
1. Gałkowski S., Założenia, implikacje i konsekwencje antypedagogiki, ,,Kwartalnik Pedagogiczny” 1993, nr 3.
2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

PRACA ZALICZENIOWA

TEMAT: „Założenia socjologicznego systemu wychowania w drugiej połowie XIX wieku.”

Człowiek przychodzi na świat jako niemowlę, jest bezradny, zdany wyłącznie na opiekę swoich rodziców. Rodzice ci są właśnie pierwszymi, najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Formy i modele opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia podają narastającą liczbę osób niepełnosprawnych, która w ciągu ostatnich 30 lat zwiększyła się do 18 % całej populacji ludzkiej, czyli co piąty mieszkaniec naszego globu jest w mniejszym lub większym stopniu osobą niepełnosprawną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Powstanie pedagogiki kultury – powstała ona w XIX wieku w środowisku humanistów niemieckich /Wilhelm Dilthey 1833-1911, Wilhelm Humbolt 1767-1835, Edward Springer 1883-1963, Henrich Rickert 1863-1936/. Nawiązali oni do filozofii E. Hegia /1770-1831/. Był on idealistą. Uważał, że duch ludzki jest pierwszy – fenomenologią ducha.