Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ewolucja państwa jest dość skomplikowana. U Greków nosiło nazwę "polis" miasto-państwo. Natomiast rzymska terminologia polityczna znalazła z kolei termin Civitas rozumiany jako: gmina pełnoprawnych obywateli , państwo obywateli rzymskich.
W terminologii rzymskiej państwo było określane także wspólnota wszystkich obywateli - res publica, kiedy Rzym rozrósł się terytorialnie zaczęto nazywać go mianem imprerium.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Skrypt z Systemu politycznego RP
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
System polityczny to jedno z podstawowych pojęć oznaczających strukturę, w ramach której przebiega życie polityczne i społeczne w danym kraju. W politologii nie ma jednej obowiązującej definicji systemu politycznego. Zazwyczaj uznaje się, że system polityczny to ogół działających w państwie instytucji (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Temat: Ewolucja pojęcia państwa - analiza na przykładzie Arystotelesa, św. Tomasza z
Akwinu, J.J. Rousseau, K. Marksa

Państwo, jest to politycznie zorganizowane społeczeństwo, wyposażone w suwerenną władzę oraz zajmujące określone terytorium. Ponadto, państwo to organizacja przymusowa, wyposażona w atrybuty władzy zwierzchniej, po to, by ochraniać je przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
EWOLUCJA POLSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGOCezurą oddzielającą czasy zniewolenia komunistycznego od czasów demokracji liberalnej są w Polsce wybory z 4 czerwca 1989 roku. Wówczas to po raz pierwszy od pół wieku miały miejsce wybory, które zawierały w sobie element swobodnej elekcji.