Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Źródłosłów pojęcia polityka
Polityka pojęcie wieloznaczne, brak jednolitej definicji. Problem leży w koncepcji polityki. Termin polityka -jest wiązany z pojęciem polityczno-prawnym starożytnych Greków (POLIS) stosowanym w starożytnej Grecji na terenie miast i państw. Organizacja państwowa występująca w starożytnej Grecji , była pojmowana jako ograniczona wspólnota wolnych obywateli podporządkowanych wspólnym celom i interesom.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Transcendentalia- prawda, piękno, dobro.


W mojej pracy chcę opisać pewne wartości z filozofii: prawdę, piękno, dobro i napisać co na ten temat myślą różni wielcy filozofowie. Jednak aby łatwiej było odczytać sens mojej pracy i co chce w niej przekazać, najpierw przytoczę definicję Transcendentalizmu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1 historia integracji
1951r traktat paryski- unia celna - brak instytucji- ewws organizacja na 50lat
1957r traktat rzymski-wspólna polityka-ewg instytucje rm, ke, te, pe , euroatom/energetyka atomowa/
1993r traktat z maastricht -ebc 1994r/euro/ ewpbisz/mr. Europa/ realizacja wspólnej waluty rozszerzenie ue, integracja pozaeuropejska
2 instytucje ue
rm, ke, te, /wspólna polityka/pe
rada ministrów- powołana do realizacji wspólnej polityki w t.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
TWÓRCZOŚĆ:
opery: najsłynniejsze to:
-wesele figara
-czarodziejski flet
-don juan (czytaj:don dżan)
-40 synfonii


-koncerty skrzypcowe, fortepianowe
-sonaty skrzypcowe, fortepianowe
-kwartety smyczkowe
-kanony

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co roku Wspólnota Europejska zawiera pewną liczbę umów z krajami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi. Umowy te mogą dotyczyć szerokich dziedzin, jak handel, współpraca i rozwój oraz układy o stowarzyszeniu lub szeregu konkretnych zagadnień, są to na przykład: tekstyliów, rybołówstwa, ceł, nauki i technologii, transportu itp.