Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przedmiotem artykułu M. Niewinowskiej są uruchamiane w ramach programu PHARE 2000 cztery nowe programy pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotyczą one wspierania eksportu, rozwoju technologicznego oraz podnoszenia jakości towarów i usług.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jeśli interesują Cię wyzwania większego formatu niż np. półroczny staż w Niemczech, oglądnij tą prezentacje. Znajdziesz tu informacje, które pozwolą Ci rozpocząć studia w Niemczech w pełnym wymiarze.

Szkolnictwo wyższe w Niemczech
Republika Federalna Niemiec to generalnie rzecz biorąc obszar powstały ze zlepienia krajów związkowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Informacje podstawowe
W prawie wspólnotowym nie ma definicji ?przepływu kapitałów? i płatności z nim związanych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ?przepływ kapitałów? to operacje finansowe mające na celu lokatę lub inwestycję kapitałową, a nie wynagrodzenie za usługi, natomiast ?bieżąc płatności? są świadczeniem wzajemnym w ramach dorozumianej transakcji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SPIS TREŚCI:

1) Swoboda przepływu osób.
2) Zniesienie kontroli osób na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.
3) Prawo pobytu i swobodnego przemieszczania się obywateli Unii członków ich rodzin na terytorium Unii Europejskiej.
4) Harmonizacja polityki społecznej
5) Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Flaga
Na lazurowym tle dwanaście gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara. Liczba gwiazd jest niezmienna. Europejska flaga w takiej postaci istnieje formalnie od roku 1986. Pomysłodawcami flagi są: hiszpański dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz.