Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Integracja zawsze miała pozytywne znaczenie. Wynikające z niej korzyści obserwowano tysiące lat temu. Już w starożytnej Grecji ludzie wiedzieli, że razem stanowią siłę. Państwa-miasta łączyły się, aby wspólnie odpierać ataki wrogów. Podobnie było w epoce średniowiecza gdzie kraje chrześcijańskie jednoczyły się przeciwko zagrożeniu płynącemu ze świata muzułmańskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów członkowskich. Trzeba przy tym wiedzieć, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec wszystkich innych regulacji, dlatego jednym z najważniejszych zadań jakie czekają państwa, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej jest dostosowanie, ujednolicenie oraz zbliżenie własnych rozwiązań prawnych do ustawodawstwa wspólnoty, by mogły z nim współistnieć bez większych zgrzytów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wspólnota Europejska prowadzi działalność międzynarodową pozostawiając sferę działań między państwami – członkami Unii Europejskiej właśnie Unii. Wspólnota Europejska dysponująca zdolnością prawną realizuje tę działalność poprzez własne organa (instytucje).
Niektórym instytucjom Wspólnoty Europejskiej po Traktacie z Maastricht powierzono realizację niektórych zadań należących do zakresu obowiązków państw (członków) UE.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mieszkańcy zjednoczonej Europy już od lat mają do czynienia z podwójnym systemem prawnym: pierwszy to ustawodawstwo kraju – członka Unii, drugi zaś kształtuje porządki prawne i wyznacza ogólne zasady postępowania wszystkich krajów członkowskich. Trzeba przy tym wiedzieć, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec wszystkich innych regulacji, dlatego jednym z najważniejszych zadań jakie czekają państwa, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej jest dostosowanie, ujednolicenie oraz zbliżenie własnych rozwiązań prawnych do ustawodawstwa wspólnoty, by mogły z nim współistnieć bez większych zgrzytów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Rezultaty reformy polskiej edukacji w XVIII x”


W drugiej połowie XVIII wieku kształtowały się w Polsce nowe warunki dla oświatowej działalności i otwierały się nowe perspektywy, związane dążeniami do naprawy państwa. Proces przezwyciężania izolacji od świata wprowadzał z powrotem polską elitę intelektualną i polityczna w pełne i równorzędne uczestnictwo w europejskiej kulturze oświecenia.