Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Przypomnieć postać, myśl i dzieło Roberta Schumana, znaczy skierować uwagę ku początkom europejskiego procesu zjednoczeniowego i rzucić snop światła na obszar historii XX wieku, którego obraz deformują oceny i mity zrodzone z uprzedzeń ideologicznych, potrzeb bieżącej polityki, niewygasłych animozji osobistych, ale także wygasłej ignorancji”

Robert Schuman, zwykł opisywać siebie zdaniem: „Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania i Francuz z serca”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Komisja Europejska

Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Proponuje wspólną politykę i zarządza działalnością Unii. Składa się z 20 członków. Większość komisarzy to politycy z partii rządzących i opozycyjnych w 15 państwach członkowskich (jedynie w przypadku Niemiec komisarze wywodzą się tylko z koalicji rządzącej).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wielka Brytania

Podzielona jest na Hrabstwa, dystrykty ( nie wszystkie dystrykty dzielą się na parafie) i na parafie.
Organy jednostek
Każda jednostka ma organ stanowiący, zarządzający na danym terytorium.
HRABSTWO POSIADA RADĘ HRABSTWA
DYSTRYKT POSIADA RADĘ DYSTRYKTU
Parafia posiada - a) część parafii dysponuje Radą Parafialną ( dla dużych parafii)
Albo b) część parafii dysponuje zebraniem parafialnym ( dla małych prafii)
Londyn podzielony jest na 32 dzielnice, dalszą trzydziesta trzecią dzielnice stanowi centrum
( London of city).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
STRUKTURA SAMORZADU W Niemczech

Niemcy składają się z 16 krajów związkowych czyli landów = państw z których 3 stanowią pojedyncze miasta-kraje – BERLIN , BREMA , HAMBURG

Każdy land posiada własny wewnętrzny RZĄD (senat w Berlinie, Bremie, Hamburgu) na czele którego stoi premier, pierwszy burmistrz lub rządzący burmistrz oraz PARLAMENT nie posiadają natomiast prezydenta.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
FRANCJA
Jednostkami samorządu terytorialnego we Francji są:
1. regiony 2. departamenty 3. gminy
Dualizm administracji. Dualizm w departamencie i regionie polega na tym, że oprócz organów samorządowych występują tam prefekci. Mają oni bardzo silną pozycję pomimo ograniczenia ich kompetencji w wyniku prowadzenia organów samorządowych.