Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Piłsudski Józef Klemens, pseudonimy Wiktor, Mieczysław (1867-1935), działacz niepodległościowy, polityk, mąż stanu, marszałek. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej o starych tradycjach niepodległościowych. 1886 wysłany na studia medyczne do Charkowa, prowadził działalność rewolucyjną i niepodległościową wśród studentów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski urodził się w 1867 r. w Zułowie pod Wilnem, w rodzinie pielęgnującej tradycje patriotyczne. Józef Piłsudski wychowywał się wraz z pięcioma braćmi i czterema siostrami do siódmego roku życia na wsi, później przenosi się z rodziną do Wilna. Tam kończy rosyjskie gimnazjum i zapisuje się na studia medyczne w Charkowie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Legiony Polskie - oddzialy wojska Polskiego, którym początek dał Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego. Mająca na celu odzyskanie niepodległości. Legion miał dwa miejsca werbunku: wschodni - we Lwowie i zachodni - w Krakowie. Pierwszy z nich szybko z likwidowano gdyż armia rosyjska zajęła tamtejsze tereny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zaraz po odzyskaniu niepodległości granice Polski nie były w żadem sposób prawnie uwarunkowane. Na ich przebiegiem miały rozrządzić plebiscyty i traktaty międzynarodowe, ale nie zawsze tak to wyglądało.
Uwarunkowanie ZACHODNIEJ granicy zaczęło się 19.X.1918r przez powołanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, która miała zarządzić o podziale Księstwa Cieszyńskiego wraz z jej czeskim odpowiednikiem Narodnim Viborem .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Legiony Polskie - oddziały wojska Polskiego, którym początek dał Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego.
Mająca na celu odzyskanie niepodległości. Legion miał dwa miejsca werbunku: wschodni - we Lwowie i zachodni - w Krakowie. Pierwszy z nich szybko z likwidowano gdyż armia rosyjska zajęła tamtejsze tereny.