Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I wojna światowa – konflikt zbrojny (28 lipca 1914 – 11 listopada 1918) pomiędzy Ententą, do której należały między innymi Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) a Państwami Centralnymi, tj.
Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
TRÓJPOROZUMIENIE (ententa) – blok militarno-polityczny; Francja, Wielka Brytania, Rosja

TRÓJPRZYMIERZE (państwa centralne) – blok militarno-polityczny; Niemcy, Austro-Węgry, Włochy

WOJNA BŁYSKAWICZNA – szybkie zwycięstwo państw centralnych na froncie zachodnim, przerzucenie wszystkich wojsk na front wschodni i szybkie zwycięstwo z Rosją

WOJNA POZYCYJNA – wojna na pozycjach (w okopach)

ULTIMATUM – żądanie spełnienia określonych warunków, pod jakąś groźbą (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
dążeniach wielkich mocarstw europejskich, a co za tym idzie w sprzeczności wzajemnych interesów i rodzących je konfliktach. Niemcy dążyły do zbudowania mocarstwa o znaczeniu europejskim i światowym, obejmującym także kolonie w Afryce i Azji. Austro-Węgry dążyły do opanowania terenów bałkańskich, analogicznie jak Rosja, która domagała się także otwarcia cieśnin tureckich dla floty rosyjskiej na Morze Śródziemne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ

W skrócie:
Rywalizacje kolonialna, trójprzymierze, trójporozumienie, kocioł bałkański, antagonizmy międzynarodowe, walka o prymat w Europie

Dokładniej:
Kolonie niemieckie: Togo, Tanganika, Kamerun, Namibia i niektóre wyspy Oceanii
Kolonie włoskie: Libia, Erytrea, część Somalii
Kolonie angielskie: Kanada, Australia, Indie, Egipt, Kenia, Nigeria, RPA
Nacjonalizm ? ideologia uznająca sprawy własnego narodu za najważniejsze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1914 r. wybuch pierwszej wojny światowej .Austrio- Węgry, Bułgaria, Turcja zwane były
państwami centralnymi ze względu na ich położenie geograficzne. Przeciwko nim walczyły sprzymierzone ze sobą państwa koalicji nazywane ententą. (Wielka Brytania, Francja, Rosja, Włochy i Stany Zjednoczone)
Wojna trwała do 1918 r.