Konspekty

Różnowści

Jakie są Twoim zdaniem źródła popularności motywów alternatywnych światów w
kulturze (na przykład: tajemniczych wysp, baśniowych krain, mitycznych
miejsc, utopii....)?. Rozwiń temat odwołując się do różnych tekstów
literackich.
-władca much
-boska

"Tak, by nam się serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy.

Sarmatyzm

Sarmatyzm

Kulturę, światopogląd i obyczajowość szlachty polskiej od schyłku XVI do połowy XVIII w. określa się pojęciem sarmatyzmu. Po łacinie Sarmata oznacza 'członek koczowniczych plemion irańskich, zamieszkujących w starożytności stepy południowo-wschodniej Europy, w których błędnie upatrywano protoplastów Słowian.

Sarmatyzm w literaturze epok późniejszych

Wstęp: Sarmatyzm – światopogląd polskiej, XVII-wiecznej szlachty, według którego pochodzi ona od walecznego i dzielnego ludu Sarmatów – jego źródłem jest chęć utrzymania „złotej wolności”; jego cechy to konserwatyzm, przywiązanie do religii, tradycjonalizm, niechęć wobec zmian, pieniactwo,
- J.

Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem.

KONSPEKT

Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem.
Odwołaj się do utworów z różnych epok.


Teza
Przedstawienie na podstawie utworów literackich epok: odrodzenia, oświecenia i Młodej Polski prób wpływania autorów literatury prześmiewczej na poprawę postawy moralnej społeczeństwa poprzez wytykanie jej przywar.

Sen, widzenie, zjawa, spotkanie z sobowtórem... - różne sposoby przedstawiania życia wewnętrznego bohaterów. Omów na wybranych przykładach

Krótka charakterystyka tematu:
Cały ciężar interpretacji tematu spoczywa na wyjaśnieniu, w jaki sposób zostało zaprezentowane życie wewnętrzne bohaterów. Projekcja tego, co jest w duszy bohatera, może być przedstawiona przez sen, widzenie, zjawy, ale także przez spotkanie z człowiekiem, który w jakimś stopniu jest podobny do wybranego bohatera.