Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PAPIEROSY

Palenie to najważniejsza przyczyna przedwczesnej umieralności w naszym kraju.

1. Statystyki:
· 47% mężczyzn i 23% kobiet w Polsce w wieku 16 i więcej lat jest palaczami tytoniu.
· Około 10 mln Polaków pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Patologia społeczna w socjologii zjawisko społecznego zachowania się jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Patologie społeczne dzielimy na trzy grupy: indywidualne, rodziny i struktur organizacyjnych.

W skład pierwszej grupy wchodzą: samobójstwa, przestępczość, prostytucja, dewiacje seksualne i uzależnienia (narkomania, alkoholizm itp.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwszy :PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU CIAŁ OBCYCH W ORGANIZMIE

drugi
Ciało obce- przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała bądź przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu albo innego działania zewnętrznego (zabawa, nieuwaga).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Patriotyzm to niestety, tak jak nieprzeciętna inteligencja, bardzo rzadka cecha charakteru. W silnej postaci występuje u zaledwie kilku procent populacji. U nas w kraju jest to trochę ponad 10 % i powinniśmy wszyscy być z tego dumni. W stosunku do innych krajów jest to bowiem bardzo wysoki wskaźnik.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
AORGANIZACJA POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU:
1)Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy
2)Schemat organizacji pierwszej pomocy na miejscu wypadku:
a)ocena i analiza wypadku b)zapewnienie bezpieczeństwa(świadków,osób postronnych, poszkodowanych i ratowników) c)właściwa pierwsza pomoc(wykonanie czynności ratujących życie, zapobieganie dalszych urazom i rozwojowi wstrząsu, wezwanie specjalistycznej pomocy).