Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwsza pomoc ? zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).
Rodzaje pierwszej pomocy
Rozróżnia się:
? pierwszą pomoc medyczna (przedlekarską), definiowaną jako zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby bez wykształcenia medycznego
? pierwszą pomoc lekarską prowadzoną przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego
Łańcuch ratunkowy
jest zespołem czynności ratowniczych zgrupowanych w trzy ogniwa:
? pomoc przedlekarską polegającą na udzielenie podstawowej pomocy na miejscu wypadku,
? pierwszą pomoc lekarską polegającą na dodatkowej, zaawansowanej pomocy medycznej oraz transporcie do placówki pomocy specjalistycznej (zwykle do szpitala); w ramach tej formy pomocy wymienia się także pomoc udzielaną na oddziałach ratunkowych
? pomoc specjalistyczną prowadzoną zwykle na wyspecjalizowanych oddziałach szpitalnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwsza pomoc:
Pierwszą pomocą nazywamy natychmiastowe czynności przed lekarskie wykonywane przez ratownika w celu ratowania życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zapewnieniu pomocy lekarskiej.
Zakres pierwszej pomocy:
-reanimacja
-pomoc w przypadku wstrząsów
-tamowanie krwotoków
-pomoc w przyp.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jak udzielić pierwszej pomocy.

OBOWIĄZKIEM PRAWNYM I MORALNYM KAŻDEGO KIEROWCY JEST UDZIELENIE DORAŹNEJ POMOCY POTRZEBUJĄCYM, PRZEDE WSZYSTKIM OFIAROM WYPADKÓW.

Aby móc udzielić pierwszej pomocy należy najpierw ocenić stan poszkodowanego.
Pierwszą czynnością jest skontrolowanie tętna:
zazwyczaj tętno bada się na tętnicy szyjnej lub promieniowej; można jednak również badać je na tętnicy udowej; ważne jest aby sprawdzać tętno trzema palcami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przyczyny i skutki zaburzeń oddychania:Zaburz.spowod.zapadnięciem się nasady języka lub zachłyśnięciem się śliną czy treścią żołądkową przez nieprzytomnego ułożonego na wznak.Zadzierrzgnięcie węzła szalika,liny,tonięcie,zakrztuszenie,uraz głowy,naduzycie mioektórych subs(alko,narkotyk),leki,zatrucia pokarmowe,gazowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zatrucia toksycznymi środkami przemysłowymi
W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające czy też wybuchowe i łatwopalne.