Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Jestem przekonany – mówił Ojciec Święty – że kraj nasz zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju w pokoju i pomyślności”. Ten optymizm Ojca Świętego wypływa ze słów samego Zbawiciela zapisanych w dzienniczku świętej Faustyny. Pan Jezus mówił: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świetności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kościół Ewangelicko-Reformowany

Z danych opublikowanych w 1998 r. wynikało, że na świecie żyło ok. 75 mln ewangelików reformowanych. Tylko co czwarty członek tej tradycji kościelnej mieszka dziś na kontynencie europejskim, mniej więcej tyle samo ewangelików reformowanych zamieszkuje Amerykę Północną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co dla mnie, jako człowieka wierzącego, oznaczała śmierć Jana Pawła II ?

Od kiedy należę do społeczności Kościoła prawie naturalną rzeczą była dla mnie rola Polaka jako papieża. A przecież to najważniejsza osoba w całej społeczności naszej wiary i jedna z najważniejszych osób na świecie! A jednak Jan Paweł II był dla mnie Ojcem Świętym zawsze, bo przecież, kiedy rodziłem się ja, moi koledzy-starsi i młodsi- to Jan Paweł II już pielgrzymował po świecie, więc zupełnie normalną rzeczą było dla mnie jego stanowisko Głowy Kościoła.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Boże Narodzenie. Radosny czas oczekiwania - ubieranie choinki, zapach pieczonych ciast, prezenty, krzątanina; te wspomnienia z dzieciństwa w szczególny sposób zapisały w naszej pamięci Wigilię Bożego Narodzenia jako najbardziej rodzinne i rodzime z obchodzonych świąt. Tak też jest, jeśli przyjrzymy się jedynym w swoim rodzaju a kultywowanym w tym okresie zwyczajom występującym w sferze kultury polskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rzeczpospolita w okresie oświecenia była, podobnie jak w czasach dawniejszych, państwem wielonarodowościowym, ale już w znacznie mniejszym stopniu wielowyznaniowym. W mniejszym stopniu w XVIII wieku stosunki etniczne pokrywały się z wyznaniowym. Polskość jeszcze bardziej utożsamia się z katolickością.