Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DROGI PRACOWNIKU !!!

Słyszałem, że chciałbyś podwyżkę!

Czy Ty nie masz honoru? Czy nie wiesz jak mało pracujesz?

Policzmy:

Rok majak wiadomo 365 dni. A Ty codziennie śpisz 8 godzin - to są 122 dni w roku.

Pozostaje zatem 243 dni, poza tym masz codziennie co najmniej 7 godzin wolnego czasu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zadanie 1

Ile gramów czystego złota znajduje się w 50g czystego stopu, jeżeli czyste złoto stanowi 0,960 masy stopu?

Rozwizanie:

Obliczamy 0,960 liczby 50

0,960 * 50 = 48g

Odp.: W 50g stopu znajduje się 48g czystego złota.Wyroby jubilerskie z metali szlachetnych znakowane s odpowiedni prób.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I. Zdania i zbiory

1. Koniunkcję uznajemy za prawdziwą, gdy:
a) oba jej składniki są zdaniami prawdziwymi.
b) jeden z jej składników jest zdaniem prawdziwym.
c) oba jej składniki są zdaniami fałszywymi.
d) co najmniej jeden z jej składników jest zdaniem prawdziwym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1) Dla jakich wartości parametru m, suma oraz iloczyn pierwiastków równania: 2(x²-1)-m(x+1)+x=0 są liczbami tego samego znaku?
ODPOWIEDŹ: dla m є (-2;1)
2) a) Dla jakich wartości x wielomian W(x)=x³+bx²+cx+d , przyjmuje wartości dodatnie, jeżeli W(-1)=6; W(-2)=8;
W(2)=0 ?
ODPOWIEDŹ: dla x є (-3;0)υ(2;+∞); b=1; c=-6; d=0;
b*) Wykaż, że jeżeli liczby rzeczywiste x1, x2, x3 są pierwiastkami wielomianu: W(x)= x³+px+q, to:
x1² + x2² + x3²=-2p i x1³ + x2³ + x3³=-3q - zadanie na szóstkę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SPIS TREŚCI.

1. CAŁKA NIEOZNACZONA:
a. Całka nieoznaczona.
b. Funkcja pierwotna.
c. Całki funkcji elementarnych.
d. Tablica całek.
e. Podstawowe prawa całkowania.
f. Całkowanie funkcji trygonometrycznych.
g. Całkowanie funkcji wymiernej.