Matematyka

Jednostki powierzchniowe

Legenda: [] - kwadratowe

~1km-
•100ha
•10000a
•1000000m
•100000000dm
•10000000000cm
•1000000000000mm

~1ha-
•0,01km
•100a
•10000m
•1000000dm
•100000000cm
•10000000000mm

Kalendarz

Kalendarz
• Kalendarz to umowny system rachuby dni i odstępów czasu, dzielący go na równe, powtarzające się cyklicznie okresy. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa calendarium, albo jak uważają inni rzymskiego słowa calendae co oznacza pierwszy dzień miesiąca. ( gr. kaleo, tzn. zwołuję, rzymianie zwoływali mieszkańców miast na początku każdego miesiąca, by ustalić jego długość.

Klasyfikacja Trójkątów ze względu na kąty

Ostrokątne: Wszystkie kąty ostre

Prostokątne:Jeden kąt trójkąta jest prosty a dwa pozostałe ostre

Rozwartokątne:Jeden kąt rozwarty a pozostał ostre

Różnoboczne Ostrokątne : TAK
Różnoboczne Prostokątne: TAK
Różnoboczne Rozwartokątne : TAK

Konstrukcja pięciokąta foremnego

Konstrukcja pięciokąta foremnego.

Kosztorys

Praca w załączniku