Matematyka

Ułamki.

Mrożenie ułamków:
Mnożąc liczbę naturalną przez ułamek przez liczbę naturalną, mnożymy tę liczbę przez licznik ułamka a mianownik pozostaje bez zmian.

Mnożąc liczbę mieszaną przez liczbę mieszaną przez liczbę naturalną, można przed wykonaniem mnożenia liczbę mieszaną za

Wielościany

Załącznik Wielościany

Wierszyk (rozwinięcie liczby pi)

Może trochę głupie, ale mam nadzieję, że komuś się przyda.

Jaś o golu z pasją dyskutuje,
bo dobrze temat ten czuje.
Rączkami wymachuje.
Gawędzi zawzięcie.
Cóż, on już niestety taki będzie.
Na boisku król...

Wykorzystanie równań do zadań z treścią.

Janek dodał 3 liczby.Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej z nich, a trzecia była o 8 mniejsza od pierwszej.Otrzymał 28.Jakie to były liczby?

I liczba-x
II liczba-2 razy x
III liczba - x razy 4 - 8
x+x razy 4 +x razy 4 - 8=28
x+

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne

1. Pojęcia:

- wyrażenie algebraiczne:jest to wyrażenie, w którym występują litery, cyfry, nawiasy.

Np. 4x, 5y - 3, (ac 3)2

- jednomian: jest to wyrażenie algebraiczne będące, pojedynczą cyfrą, literą i iloczynem.

Np.