Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Współczesne systemy wychowania.
Opracowane na podstawie książki Stefana Kunowskiego
?Podstawy współczesnej pedagogiki ?


System chrześcijański wychowania
~ Założenia ~
Podstawa światopoglądowa : religia objawiona przez Chrystusa, wiara to ufność i wierność Bogu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To nie jest praca do wydrukowania. To jest zlepek notatek. Notatki w załączniku
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metodologia badań społecznych -notatki z wykładów
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Sztuka dziecka zmienia się wraz z jego wiekiem. Nie można jednak przeprowadzić dokładnej granicy pomiędzy nimi gdyż u każdego są one inne. W ostatnim 50-leciu badania psychologiczne rozwinęły się w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczył pomiarów rozwoju intelektualnego dzieci i opierał się na badaniach statystycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kryteria doboru metody.
*najbliższy cel dydakt. danych zajec, który może się różnicować z zajecia na zajecia inne sposoby należy zastosowac wówczas gdy chcemy przekazac uczniom nowe wiadomości, a inne gdy zamierzamy utrwalic ze zrozumieniem materiał przyswojony.
*srodki nauczania wyznaczaja bezpośrednie sposoby pracy nauczyciela i uczniow.