Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA WEDŁUG KONCEPCJI ERIKA H. ERIKSONA

I. faza ufności ( 1. r. ż.) ? ?Jestem nadzieją, jaką mam i daję?.
W tej fazie najważniejsze jest rozwinięcie poczucia ufności. Jeżeli dziecko będzie potrafiło zaufać innym, to będzie także umiało zaufać samemu sobie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metodologia badań pedagogicznych z elementami logiki i statystyki
1 Etapy badania
- sytuacja problemowa
- Formułowanie problemu- to zadać pytanie dotyczące sytuacji problemowej
- Formułowanie hipotez – jest to całkowite przyjęcie albo zupełnie do odrzucenia, musi dać się zweryfikować rzeczywiście tzn.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Pytanie badawcze:
Jak pomóc dziecku podejrzanemu o dysleksję, o nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych oraz grafomotorykę poniżej przeciętnej a także dyslalię?
2. Cel obserwacji:
Określenie działań jakie należy podjąć w celu pomocy Mateuszowi.
3. Miejsce obserwacji:
Klasa szkolna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PEDAGOGIKA I JEJ ZADANIA
Pedagogika bada wszelkie zjawiska wychowawcze odnoszące się tak do dzieci jak i do młodzieży i dorosłych. Przedmiotem jej badań są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo również niezamierzone i żywiołowe
Zadania pedagogiki
Podstawowym zadaniem pedagogiki jest wyposażenie tych, którzy zajmują się organizacją procesów dydaktycznych lub wychowawczych w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów
1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Aby uczyć dzieci, nauczmy się ich słuchać naprawdę!
Warto podjąć się tego trudu, bo kochamy dzieci,
A nauczanie jest jednym ze sposobów kochania drugiego człowieka”
( T. Gordon)

Każdego niemal dnia dorośli i dzieci zmagają się z rozmaitymi problemami, jakie niesie życie.