Prawo

Prawo Cywilne - ściąga

Treść w załączniku

Prawo Cywilne - Zobowiązania

prawo cywilne - zobowiązania

Prawo Gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE
Prawo gospodarcze nie jest wyodrębnione jako prawo.
Prawo cywilne reguluje całość obrotu i stosunków cywilno-prawnych.
Stosunek cywilno prawny to takie stosunki, które dotyczą praw z zakresu prawa cywilnego. W K.C. zawarte są podstawowe przepisy, a obok szereg przepisów szczegółowych, które regulują stosunki cywilno-prawne.

Prawo Administracyjne

POJĘCIE ADMINISTRACJI
W naukach administracyjno-prawnych mówi się o administracji w dwóch znaczeniach.
--Według pierwszego znaczenia -administracja jest pewną organizacją, składającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych, skupionych wokół organów, tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny, mający realizować zadania państwowe bądź publiczne, lub jedne i drugie.

Prawo Administracyjne WSSM - S-ki

I. Zagadnienia ogólne:
1. Pojęcie „administracja”.
Administracja – to wszelka zorganizowana działalność, zmierzająca do osiągnięcia określonych celów, jest działalnością państwa i związków publiczno – prawnych, których przedmiotem są zadania państwa w zakresie władzy wykonawczej, a zatem jest działalnością państwa podejmowaną na podstawie ustaw, polegającą na organizowaniu bezpośredniej i praktycznej realizacji zadań państwa.