Stosunki międzynarodowe

Integracja Europejska; ściąga

1. DATY:
1951 – EWO i EWP
23.07.1952 – EWWiS
1.1.1958 – EWG i Euratom (podp. 25.03.1957 w Rzymie)
1.07.1987 – Jednolity Akt Europejski
7.02.1992 – Maastricht
1.11.1993 – Traktat o Unii
7-11.12.200 – Nicea

2. PROCESY ROZSZERZENIA
22.

Integracja europejska

zagadnienia na integracje europejska i nie tylko. Patrz załacznik

Jakie wyzwania, szanse i zagrożenia niesie globalizacja?

Globalizacja jest to postępująca integracja państw oraz ludzi na świecie spowodowana znoszeniem barier w przepływach dóbr, usług, kapitału i wiedzy oraz znaczącą obniżką kosztów telekomunikacji i transportu. Na przyspieszony rozwój zjawiska globalizacji w ostatnich latach wpłynęły następujące zjawiska:
- rozwój globalnej gospodarki: stały wzrost eksportu towarów i usług oraz przepływu kapitałów, liberalizacja światowych rynków finansowych, deregulacja prawa antytrustowego, wzrost liczby fuzji i przejęć firm, pojawienie się globalnych rynków konsumenckich oraz globalnych marek firmowych,
- pojawienie się nowych podmiotów na scenie globalnej: korporacji wielonarodowych integrujących swoją produkcję i marketing, które zdominowały rynek światowy: powstanie Światowej Organizacji Handlu - WTO (wielostronnej organizacji mogącej zmuszać rządy poszczególnych państw do respektowania określonych reguł): szybki rozwój organizacji pozarządowych: wzrost znaczenia regionalnych bloków integracyjnych oraz działanie wielu ugrupowań koordynujących politykę ekonomiczną i zagraniczną poszczególnych państw (np.

Koncepcja integrowania Europy, ewolucja zagadnienia

Rozkwit koncepcji integrowania Europy przypada na okres po 2 wojnie światowej, w której E. Straciła pozycje lidera gospodarczego i politycznego. Powstanie obozu państw socjalistycznych ( stwarzało to poważne zagrożenie komunizmem, i widmo kolejnego konfliktu) , chęć odzyskania potencjału militarnego i obawa przed zbytnim uzależnieniem się od USA spowodowało wzrost świadomości o potrzebie integracji E.

Konflikt na bliskim wschodzie, konflikty izraelsko-arabskie.

Konflikt- definiowany jest z reguły jako niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, ich kolizję, spór o nie, jako zatarg. Konflikty dzielą się na wewnętrzne i międzynarodowe. Słowo „konflikt” występuje często jako określenie sporu, jako czegoś łagodniejszego. Ważne jest zachowanie stron, czy między nimi konflikt ma charakter werbalny, ograniczający się do składania protestów, ostrzeżeń czy nawet gróźb.