Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE?

Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej:
· Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE;
· Uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomów przy staraniach o pracę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Współcześnie, terminem „konstytucja” określa się zwykle ustawę zasadniczą o charakterze nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych aktów prawa krajowego. Służy ona za imię własne takich ustaw, jakkolwiek bywają one nazywane również w inny sposób. W szerszym znaczeniu „konstytucją” może być jednak każdy akt najwyższej rangi w dowolnym porządku prawnym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Prawo międzynarodowe – jest to taki system normatywny, który określa zasady postępowania pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego
Przedmiotami norm prawa międzynarodowego są stosunki wzajemne między podmiotami systemu: gospodarcze, kulturalne, naukowe, techniczne, polityczne.
Norma prawa międzynarodowego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PRAWO

Prawo międzynarodowe- jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami w szerokim znaczeniu nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi innymi podmiotami tzn. ogólnie stosunki między różnymi, niezależnymi od siebie i nie podlegającym jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Swobodny Przepływ Osób
Swobodny Przepływ Osób - dotyczy praw obywateli UE do swobodnego przemieszczania się. W tym zakresie mieści się również prawo do pracy, życia, osiedlania się oraz korzystania z pomocy socjalnej w każdym z państw unijnych.
Dotyczy pracowników, ich rodzin, studentów, emerytów i pozostałych obywateli, jeżeli mają oni wystarczające środki na utrzymanie i są ubezpieczeni.