Europa i Świat XVI-XVII wiek

Potop-dokładny opis

Potop szwedzki to określenie szwedzkiego najazdu na Polskę w 1655 roku w czasie II wojny północnej (1655-1660) i formalnie kończy ją pokój w Oliwie zawarty w 1660 roku. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę.

Powstanie Bohdana Chmielnickiego (1648 rok)

Powstanie Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie (1648 rok),
czyli krótko i zwięźle.

1. Przyczyny wybuchu powstania:
- Konflikty na tle religijnym
Polscy magnaci: katolicyzm
Ruscy chłopi: prawosławie

- Nierówności społeczne
Bieda chłopów ukraińskich, bogactwo polskich magnatów

- Bezprawie magnatów polskich na Ukrainie.

Referat - Wojny Polski w XII wieku.

Referat

Pierwszą wojną Rzeczypospolitej Polskiej była Wojna z Szwecją (1600-1635) i (1655-1660)

Przyczyny I Wojny między Polską a Szwedami. W 1587 r. Zygmunt III Waza zostaje Królem Polski. Pięć lat później czyli w 1592 r. Umiera Jan Waza, król Szwecji, na tron zasiada Zygmunt III Waza lecz pozostaje w Polsce.

Rafael

Właść. Raffaaelo Santi ur.1483r. zm. 1520r. Malarz i architekt, jeden z najwybitniejszych artystów dojrzałego renesansu. Uczeń min.: Perugia. Od 1500 do 1504 seria Madonn, portrety księcia Urbino. 1504-1508 we Florencji, gdzie zetkną się z dziełami Leonarda Da Vinci i Michała Anioła. Od 1509 do 1520 w Rzymie w służbie papieży Juliusza II i Leona X.