Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Trwają negocjacje Polski z Unią Europejską. Ich zwieńczeniem będzie przystąpienie naszego kraju do struktur europejskich. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby jak najszybciej uzyskać członkostwo w tych strukturach. Unia Europejska jest silna i respektująca różnorodność swych członków. Obecne człowieczeństwo, a w dużej mierze młodzież, która dorosłe życie spędzi już w Polsce – państwie członkowskim Unii Europejskiej; zadaje sobie pytanie: Jak będzie wyglądało nasze życie? Wiąże z integracją szereg oczekiwań i obaw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gdynia 09 stycznia 2004 rok

Spis Treści

Wstęp....................................................................................Str.2
Rozdział I. Polityka bezpieczeństwa Polski ........................Str. 2
Rozdział II. Polityka bezpieczeństwa Francji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dokumenty w załącznikach
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na początku czerwca 2003 roku ma odbyć się referendum ratyfikacyjne w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie to moment przełomowy w dziejach naszego kraju, od tego bowiem referendum zależeć będzie nasz przyszły byt narodowy, czy będziemy państwem w pełni suwerennym, czy tylko mało znaczącym wasalem Europy, nie mającym większego wpływu na politykę swojego państwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Po raz pierwszy kwestię praw poruszył prezydent Roosevelt w styczniu 1941r. Mówił on wówczas różnicach między krajami wysoko, średnio i słabo rozwiniętymi . Powstał problem jak rozwiązywać spory między państwami i grupami, z czego wynikła potrzeba utworzenia wspólnych, obowiązujących wszystkie kraje, norm prawnych.