Technologia maszyn

Iżynieria ruchu w transporcie

INŻYNIERIA RUCHU W TRANSPORCIE

1. Wymień podstawowe cele badań ruchu drogowego oraz najważniejsze obszary zastosowania wyników tych badań.

Wyniki badań ruchu stwarzają podstawy do analiz o decyzji w planowaniu, zarządzaniu, sterowaniu i projektowaniu rozwiązań drogowych.

Kalandrowanie

Kalandrowanie ( walcowanie )
Do najbardziej kosztownych urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw zalicza się linie kalandrujące do wytwarzania folii z PVC, o wydajnościach do wielu ton na godzinę.
Składają się one z wstępnych urządzeń pomocniczych, jak: mieszarki typu gniotowników do sporządzania receptur, wytłaczarki, mieszarki wewnętrzne, walce mieszające lub tzw.

Laser

LASER generator spójnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym (światła), w którym wykorzystuje się zjawisko wzmocnienia promieniowania w skutek emisji wymuszonej; światło lasera charakteryzuje dużą monochromatyczność, kierunkowość rozchodzenia się, znaczną część mocy (w porównaniem za światłem otrzymanym za źródeł klasycznych); laser wykorzystuje się m.

Materiały Bhp

MATERIAŁY BHP – POMOCNE PRZY SZKOLENIU1, jakie mamy rodzaje kar?
- Upomnienie
- Nagana
- Pieniężna


2 kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać?
- W porze nocnej
- W godzinach nadliczbowych


3 ile może dźwigać kobieta w ciąży?
¼ wartości ciężarów, które mogą dźwigać kobiety nie będące w ciąży


4 ile może dźwigać ręcznie mężczyzna?

- Stała praca 30 kg
- Praca dorywcza 50 kg


5 O jakiej długości i o jakiej wadze można przenosić jednoosobowo przedmioty długie?

Do 4 m długości i do 30 kg wagi


6 Jaka jest dopuszczalna wartość napięcia bezpiecznego?
24 v


7 Po jakim okresie niezdolności do pracy należy poddać się badaniu lekarskiemu?
Po 30 dniach

8 Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy?
- Państwowa inspekcja pracy
- Inspekcja sanitarna
- Prokuratura
9 Zakładowe organizacje sprawujące nadzór nad warunkami pracy?

- Społeczna inspekcja pracy
- Służba bhp
- Związki zawodowe

10 Co to jest wypadek przy pracy,ich podział?

Wypadek przy pracy- zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną,które powoduje uraz lub śmierć.

Materiały szkoleniowe dla pracowaników służby Bhp- bezpieczeństwo pracy przy maszynach

Bezpieczne metody pracy na tokarch
- Przedmiot i narzędzie skrawające powinno sztywno zamocowane i jak najmniej wsunięt
- Przed włączeniem wrzeciona nóż tokarski powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu
- Przy ręcznym zamocowaniu krawędzi za pomocą skrobaka przedramię pracownika musi być pewnie podparte na stałej podporze
- Przy wygładzaniu pilnikiem przedmiotu zamocowanego w uchwycie tokarskim rączkę pilnika należy trzymać w lewej ręce, a koniec pilnika podczytywać palcami ręki prawej
- Przy wygładzaniu na tokarkach za pomocą płótna ściernego należy płótno umocować na deszcze za pomocą zacisku,aby zwisające płótno ścierne nie wciągnęło dłoni pracownika pomiędzy suport tokarki a przedmiot obrabiany

Bezpieczne metody pracy na frezarkach

- Kółko ręczne do posuwu powinno być zaopatrzone w sprzęgło wyłączające jego ruch w czasie posuwu mechanicznego
- Ze względu na zagrożenia występujące przy pracach frezarskich,przed pracą należy:
- Zapoznać się z dokumętacją techniczno – ruchową frezarki
- Sprawdzić stan osłon
- Sprawdzić działanie urządzeń napędowych,sterujących i obieg smarowania frezarki
- Przy szybkościowym frezowaniu metali wyłączenie frezarki powinno się odbywać przez wyłączenie ruchu noża,a następnie – posuwu stołu
- Zabronione jest usuwanie z frezarki ręcznie wiórów,a jedynie przy pomocy szczotki lub urządzeń automatycznych np.