Technologia maszyn

Opryskiwacz polowy

Budowa opryskiwacza polowego:
- zbiornik
- filtr wstępny
- pompa
- powietrznia
- zawór przelewowy
- filtr dokładny
- zawór sterujący z manometrem
- belka robocza z rozpylaczami

Kalibracja opryskiwacza polowego:
- ustalenie d

PKM - wał maszynowy

Obliczenia wału maszynowego na PKM-y

Połączenia części maszyn

Połączenia części maszyn, jedna z podstawowych grup elementów maszyn. Połączenia części maszyn dzieli się na: nierozłączne, w których części złączone lub łączniki ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części złączonych i łączników.

Połączenia roztłaczane, Połączenia wtłaczane, Połączenia skurczowe

Połączenia roztłaczane – połączenia rozwalcowane; połączenia spoczynkowe nierozłączne uzyskane przez miejscowe rozszerzenie (roztłoczenie lub rozwalcowanie) rury roztłaczaniem rozwalcarką. Roztłaczanie polega na jednoczesnym obracaniu i wciskaniu roz-tłaczaka 1 (trzpienia) w głąb rury (rys. a), a rozwalcowywanie na obracaniu oprawki 2 roz-walcarki i wciskaniu trzpienia w głąb rury (rys.