Technologia maszyn

Najnowszy system suszenia powierzchni lakierowanych

Firma powstała w 1982 roku i zajęła się produkcją pomp lakierniczych, w roku 1985 przekształciła się w firmę VERTEK a następnie w 1994 roku powstała VERTEK Group srl, której prezesem jest Alfonso Zamper.
W ciągu 20 lat działalności wprowadziła wiele innowacyjnych technologii w zakresie lakierowania i suszenia.

Naddatki obróbkowe

Naddatki obróbkowe
Naddatkiem obróbkowym nazywamy warstwę materiału, którą usuwa się w trakcie dorobki w celu otrzymania części zgodnej z rysunkiem technicznym.
Rozróżniamy dwa rodzaje naddatków:
naddatek między operacyjny który usuwamy w danej operacji np.: toczeniu szlifowaniu, frezowaniu itp.

Metody i sposoby napraw części maszyn

Regeneracja części - działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Może ona mieć charakter obróbki kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy gdy, nie ma nowej, zastępczej części oraz wtedy gdy odpad jest uciążliwy dla środowiska (np.

Materiały szkoleniowe dla pracowaników służby Bhp- bezpieczeństwo pracy przy maszynach

Bezpieczne metody pracy na tokarch
- Przedmiot i narzędzie skrawające powinno sztywno zamocowane i jak najmniej wsunięt
- Przed włączeniem wrzeciona nóż tokarski powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu
- Przy ręcznym zamocowaniu krawędzi za pomocą skrobaka przedramię pracownika musi być pewnie podparte na stałej podporze
- Przy wygładzaniu pilnikiem przedmiotu zamocowanego w uchwycie tokarskim rączkę pilnika należy trzymać w lewej ręce, a koniec pilnika podczytywać palcami ręki prawej
- Przy wygładzaniu na tokarkach za pomocą płótna ściernego należy płótno umocować na deszcze za pomocą zacisku,aby zwisające płótno ścierne nie wciągnęło dłoni pracownika pomiędzy suport tokarki a przedmiot obrabiany

Bezpieczne metody pracy na frezarkach

- Kółko ręczne do posuwu powinno być zaopatrzone w sprzęgło wyłączające jego ruch w czasie posuwu mechanicznego
- Ze względu na zagrożenia występujące przy pracach frezarskich,przed pracą należy:
- Zapoznać się z dokumętacją techniczno – ruchową frezarki
- Sprawdzić stan osłon
- Sprawdzić działanie urządzeń napędowych,sterujących i obieg smarowania frezarki
- Przy szybkościowym frezowaniu metali wyłączenie frezarki powinno się odbywać przez wyłączenie ruchu noża,a następnie – posuwu stołu
- Zabronione jest usuwanie z frezarki ręcznie wiórów,a jedynie przy pomocy szczotki lub urządzeń automatycznych np.