Technologia maszyn

Skutery wodne - dane techniczne

tekst w załączniku:)

Silniki krokowe - prezentacja multimedialna

Silnik krokowy jest urządzeniem elektromechanicznym, które przekształca impulsy elektryczne w dyskretne ruchy mechaniczne. Oś silnika krokowego obraca się o niewielkie przyrosty kąta pod wpływem impulsów elektrycznych, podawanych w odpowiedniej kolejności. Obroty silnika są związane bezpośrednio z podawanymi impulsami na kilka sposobów.

Silniki

patrz załącznik

Rozciąganie


Podstawowe wzory wytrzymałościowe dla rozciągania

Rozciąganie i ściskanie

Układy statycznie wyznaczalne charakteryzują Sie tym, e siły wewnętrzne występujące w
poszczególnych elementach tych układów mogą być wyznaczone z równań równowagi.
Obliczenia wytrzymałościowe elementu rozciąganego lub ściskanego wykonuje Sie w celu
sprawdzenia czy sa spełnione warunki wytrzymałościowe

gdzie P - siła rozciągająca (ściskająca), A - pole przekroju poprzecznego elementu rozciąganego (ściskanego), k r - naprężenie dopuszczalne przy rozciąganiu, k c - naprężenie dopuszczalne przy ściskaniu.

Przygotowanie pługów do pracy (regulacja siłowa pozycyjna i kopiująca)

1.Czynności przy agregatowaniu pługów zawieszanych z ciągnikiem i wykonanie koniecznych ustawień:
- połączenie pluga z TUZ (trojpunktowy układ zawieszenia) dwa cięgna done i łącznik górny
- poziomowanie poprzeczne przez wieszak prawy i poziomowanie podłuzne przez łącznik górny
- ustalenie głębokości roboczej za pomocą koła kopiującego
- ustawienie oporów pługa względem osi ciągnika

2.