Konspekty

Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym

Dawid Miozga gr. D2

Temat: Podstawowe czynności ruchowe w środowisku wodnym

Cele główne:

· Umiejętności – prawidłowe stawianie kroków w wodzie

· Wiadomości – uczeń wie jak wejść do basenu i jak się w nim poruszać

· Sprawności motoryczne – uczeń wie z jaką siłą powinien pokonać opór wody.

Poezja pozytywizmu.

Dominowały takie gatunki literackie jak nowela, powieść, obserwujemy początki reportażu, felietonu. Mimo, iż pozytywizm jest uważany za "czasy niepoetyckie" uprawiano poezję - lirykę reprezentuje Adam Asnyk (1838-1897) i Maria Konopnicka (1842-1810).

Adam Asnyk dojrzewał jeszcze w romantyzmie i romantyzm reprezentował w czasach pozytywizmu (poeta dwóch pokoleń).

Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowiednich utworów.

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą.

"Dziady" część III w "widzeniu księdza Piotra" obraz Polski wydanej w ręce Heroda - Cara. Polacy wygnańcy pozbawieni kraju, obraz ludzi niepocieszonych.

Portety kochanków w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do wybranych utwotów różnych epok.

Tematem mojej prezentacji są portrety kochanków w literaturze. Zaprezentuje zagadnienie odwołując się do wybranych utworów różnych epok. Jako motto do swojej pracy obrałem słowa „...Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, noc ma spokojną i dzień nietęskiliwy...” Po przeanalizowaniu utworów można przedstawić tezę, że w literaturze jest więcej przykładów miłości nieszczęśliwej, par kochanków, którzy mimo wielkiego uczucia nie mogą wspólnie kroczyć przez życie.

Portrety Żydów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

I. Literatura podmiotu:
1. Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo ?Pallotinum?, Poznań-Warszawa 1990
2. Borowski Tadeusz, Opowiadania ?Pożegnanie z Maria?, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974
3. Dąbrowska Maria, ?Noce i dnie?, Czytelnik, Warszawa 1968
4. Herling-Grudziński Gustaw, ?Inny świat?
5.