Historia

Powstanie listopadowe

Przyczyny powstania:
- wydarzenia piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego - zawiedzione nadzieje na pełną niepodległość; nie wywiązanie się Aleksandra I z obietnic powiększenia Królestwa o dawne ziemie polskie; nie przestrzeganie konstytucji i nie tolerowanie liberalnej opozycji (Kaliszanów),
- wybuch rewolucji w Paryżu (rewolucja lipcowa 1830) - obalenie dynastii Burbonów we Francji,
- walka o niepodległość w Belgii - walka o obalenie panowania holenderskiego;
- pogłoski o zbrojnej interwencji Mikołaja I, w ramach Świętego Przymierza (Rosja, Austria, Prusy), we Francji i Belgii - w marszu na zachód miały wziąć udział również pułki polskie - co było niezgodne z konstytucją,
- zagrożenie aresztowaniem członków sprzysiężenia podchorążych Piotra Wysockiego przyspieszyło decyzję o wybuchu powstania.

Powstanie listopadowe

POWSTANIE LISTOPADOWE

Rok 1830 źle zapowiadał się dla gospodarki Królestwa Polskiego. Słabe zbiory spowodowały wzrost cen, spadł eksport zagraniczny sukna jak również produkcja górniczo - hutnicza. Wzrost cen i bezrobocia spowodowało bunty warszawskiej ludności. Zaczęto wykrywać nadużycia pieniężne wśród urzędników.

Powstanie listopadowe

Sytuacja przed powstaniem

Królestwo Polskie utworzone w 1815 roku było połączone unią personalną z panującą w Cesarstwie Rosyjskim dynastią Romanowów. Car był równocześnie koronowany w Warszawie na króla polskiego, a nadana przez niego konstytucja, oddzielne wojsko, administracja, szkolnictwo gwarantowały pewną niezależność.

Powstanie listopadowe na Ziemi Turkowskiej (1830-2831).

Powołane do życia w 1815 r. Królestwo Polskie uzależnione było całkowicie od Rosji. Systematyczne łamanie konstytucji i praw obywatelskich doprowadziło do powstania legalnej opozycji sejmowej, tzw. stronnictwa „Kaliszan”. W granicach kongresówki znalazł się także Turek, którego administracje usytuowano w powiecie warciańskim województwa kaliskiego.

Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a później wejdą na terytoria innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Na terenach zajętych przez Sowietów wprowadzano ustrój komunistyczny.