Historia

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939

Stosunki miedzy Polska a Niemcami w latach poprzedzających wybory Hitlera na kanclerza były napięte wytwarzały sytuacje, w której istniała konieczność jakiegoś istotnego uregulowania tego problemu. Można wyróżnić 3 sposoby uregulowania stosunków z Niemcami :
1. Poprzez wojnę prewencyjną przeciwko Niemcom jednak ta teza wymagała pomocy krajów zachodnich a głównie Francji a tego nie można było uzyskać gdyż mocarstwa zachodnie zamierzały kontynuować politykę porozumienia z Niemcami w duchu Układów Lokarneńskich.

Kim byli tyranobójcy (monarchomachowie)?

Kim byli Tyranobójcy (monarchomachowie).

Monarchomachowie, inaczej tyranobójcy byli przeciwnikami monarchii absolutnej we Francji, wzywali do oporu wobec złego władcy, a w nurcie skrajnym- do tyranobójstwa. Działali w XVI w. Myśl ta reprezentowana była zarówno przez kalwińskich protestantów w ogarniętej walkami religijnymi Francji, jak i katolickich radykałów, wpisujących tę ideę w działania kontrreformacyjne, zmierzające do usuwania heretyckich władców.

Streszczenie Bitwy pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem była ostatnią wielką bitwą średniowieczną. Została stoczona 15 lipca 1410 roku, pomiędzy Zakonem Krzyżackim pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połąconymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi, pod dowództwem króla Władysława II Jagiełły i księcia Witolda.

Klątwa Tutanchamona

W Dolinie Królów, położonej w Tebach Zachodnich w Górnym Egipcie, znajduje się starożytny cmentarz- nekropola królewska. To tam właśnie chowano władców starożytnego Egiptu w okresie Nowego Państwa. Gdy młody archeolog, Howard Carter, w 1917 r. rozpoczynał na tym terenie prace wykopaliskowe, nikt nie wierzył, że pozostało tam jeszcze coś do odkrycia.

Styl romański skąd się wziął i czym jest?

Styl Romański –skąd się wziął i czym jest ...

Romańska sztuka, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w XI - XII w. (w Europie
dzięki wyprawom krzyżowym zaznaczył też są obecność na Bliskim Wschodzie) jako pierwszy powszechny kierunek sztuki średniowiecznej. Miał charakter głównie kościelny, a jego dokonania wiązały się przede wszystkim z działalnością zakonów, zwłaszcza benedyktynów i cystersów.