Historia

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje)

Grecki ideał wychowawczy wykrystalizował się w haśle kolos k`agatkos (piękny i dobry); pojęcie piękna oznaczało sprwnść fizyczną, urodę i harmonię ciał, natomiast dobro wiązało się z cechami moralnymi i umysłowymi; grecka kolokagita była ideałem przyświecającym wychowaniu całej młodzieży greckiej, lecz był to ideał elitarny, bo dotyczył tylko Greków, tórzy korzystali z pełni praw politycznych.

Kaplica Trójcy Św. na zamku Lubelskim

Wstęp

Nad lubelskim wzgórzem zamkowym od wieków góruje smukła sylwetka gotyckiej świątyni. Królewska Kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej jest zabytkiem jedynym w swoim rodzaju, harmonijne łącząc elementy wzajemnie się uzupełniających dwu wielkich kultur europejskiego średniowiecza.

Starożytny Egipt
STAROZYTNY EGIPT

Egipt stał się królestwem około 3100 r.p.n.e, kiedy to król Menes zjednoczył Górny i Dolny Egipt, zakładając I dynastię. Jest to więc jedno z najstarszych państw na świecie. Kapłani egipscy patronowali nauce. Znali astronomię, geometrię, technikę, medycynę.

Karol Wojtyła

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło Kęt i Lipnika (obecnie dzielnica Bielska-Białej). Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa k. Szczebrzeszyna.

Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku.

Starożytny Rzym

-Początki osadnictwa na Półwyspie Apenińskim związane są z plemionami etruskimi i Italikami.
-Legendarnymi założycielami Rzymu buli Romulus Remus
- Miastem Rzym do 509 r. p.n.e. rządzili królowie
- Między III i II w. p.n.e. Rzym rozpoczął ekspansję, dążącą do zdobycia nowych ziem i powiększenia terytorium państwa.