Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Justyna Niemyńska grupa III

Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. Jest to postać, o której można dużo powiedzieć. Wielu historyków postrzega tego króla za symbol zdrady narodowej np.J.Lelewel, J. Szujski czy T.Korzon. W zupełnie inny sposób oceniają go współcześni historycy: E.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kalendarz słoneczny (solarny) - kalendarz oparty na cyklu zmian pór roku związanym z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. Rok ma 365 dni, średnia długość roku słonecznego wynosi 365,2422 dni (rok zwrotnikowy), co wymusza wyrównanie roku kalendarzowego co pewien czas (lata przestępne). Pierwszy raz kalendarz słoneczny pojawił się / został wynaleziony w Mezopotamii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
KAMPANIA WRZEŚNIOWA - geneza, przebieg i skutki

Po II Wojnie Światowej Niemcy nie zgadzali się z postanowieniami wersalskimi, uważając je za niesprawiedliwe. Podobnie Ro-sja radziecka nie pogodziła się z porażką w wojnie z Polską, która przeszkodziła jej w marszu na Zachód. Oba te państwa traktowały Polskę jako twór przejściowy, szkodzący interesom ich państw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
STAROŻYTNA GRECJA

Teatr grecki narodził się z przedstawień religijnych na cześć boga Dionizosa, organizowanych w czasie świąt zwanych Dionizjami.
Teatr jest dziełem wspólnoty czasów demkracji ateńskiej.

Najsłynniejsze teatry:
teatr Dionizosa
odeon herodesa attykusa
Teatr w Efezie,
Grecki teatr w Milecie
Propyleje

Najwybitniejsi dramatopisarze i tragikopisarze:

Sofokles (496 - 406 p.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Grecki ideał wychowawczy wykrystalizował się w haśle kolos k`agatkos (piękny i dobry); pojęcie piękna oznaczało sprwnść fizyczną, urodę i harmonię ciał, natomiast dobro wiązało się z cechami moralnymi i umysłowymi; grecka kolokagita była ideałem przyświecającym wychowaniu całej młodzieży greckiej, lecz był to ideał elitarny, bo dotyczył tylko Greków, tórzy korzystali z pełni praw politycznych.