Historia

Stalin a Rosja? PUW

Dyktatorskie rządy Stalina w I połowie XX w. opierały się na aparacie przymusu. Policja polityczna aresztowała każdego, kto ? zdaniem władz- stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stawali przeciwnicy władzy radzieckiej ale także bolszewicy. Stalin był człowiekiem podejrzliwym i kazał likwidować wszystkich, którzy w przyszłości mogli Stanowic jakiekolwiek zagrożenie.

Kalendarium XX wieku.

1901


w wieku 81 lat zmarła królowa brytyjska Wiktoria
anarchista polskiego pochodzenia Leon Czołgosz zamordował prezydenta Stanów Zjednoczonych W. McKinleya.
w Krakowie uruchomiono pierwszą linię tramwajową.
Anglik E.Henry opracował system identyfikacji osób na podstawie lini papilarnych.

Stalin – „Człowiek ze stali”

Stalin – „Człowiek ze stali”

Należał do SDPRR (Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji). Skończył seminarium duchowne. Osiem razy był aresztowany i wywożony na Syberię, ale zawsze z stamtąd wracał. Cztery lata spędził w dolnym biegu Jenisej (pobyt w Syberii). Gdy z ostatniego zesłania wrócił do Rosji robił wszystko, aby zdobyć władzę, po śmierci schorowanego Lenina.

Kalendarium historii Egiptu

HISTORIA EGIPTU

HAAG M., EGIPT, WYDAWNICTWO WIEDZA I ŻYCIE, WARSZAWA 2000R.
Okres wczesnodynastyczny :3100 –2755p.n.e.
Pierwsza dynastia: 3100 –2905p.n.e
Narmer jednoczy Górny i Dolny Egipt; stolice ustanawia w Memfis
Druga dynastia: 2905-2755
Stare państwo: 27755-2255 p.

Stan wojenny

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (z soboty na niedzielę) dekretem Rady Państwa na podstawie art. 33, ust. 2 Konstytucji PRL, który stanowił:
„Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa.